КЈП Златибор

Служба комуналних послова

Служба комуналних послова

Служба комуналних послова обавља следеће групе послова:

 

Управљање комуналним отпадом

Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина

Управљање јавним паркиралиштима и пијацом

Вера Благојевић

Руководилац службе за комуналне послове