КЈП Златибор

Управљање комуналним отпадом

Службe

Управљање комуналним отпадом

Управљање комуналним отпадом обухвата:

  • Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада са територије МЗ у општини Чајетина. То подразумева пражњење контејнера за комунални отпад у складу са планираном динамиком. Комунални отпад  на територији сеоских месних заједница сакупља се у контејнере запремине 1,1 m³ и 5 m³.
  • Услуге сакупљања кабастог отпада са површина јавне намене врше се периодично у складу са налогом наручиоца посла. Ове услуге подразумевају утовар и одвоз кабастог отпада стационираног поред контејнера за комунални отпад на део депоније „Брегови“ одређен за ову намену. 

Радно време депоније „Брегови“:

– у периоду од 1. априла до 30. септембра – од 7 до 20 часова

– у периоду од 1. октобра до 30. марта –  од 8 до 16 часова

На депонију је дозвољено одлагати: кабасти отпад, баштански отпад, отпад од рушења, грађевински отпад без примеса пластике, картона, најлона, гума, стакла, стиропора, амбалаже од фарби и лекова.

На депонију је строго забрањено одлагати: отпадна уља, отпад животињског порекла, електронски и електрични отпад, медицински отпад и све врсте амбалажног отпада.

Контакт телефони: КЈП „Златибор“ Чајетина: 031/38-32-035

                                            Бориша Шундерић:   062/289-363

Комунална инспекција:  Данка Спасенић          062/886-11-30

                                            Јулија Антонијевић   069/855-00-47

Пословођа управљања комуналним отпадом:

Наташа Божовић

Тел: 064 8725750

 

Надзорник управљања комуналним отпадом:

Тадија Ђуровић

Тел: 064 8219798