КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

Први квартал – Образац 12, Табеле

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Први квартал – Образац 12, Табеле

Други квартал – Образац 12, Табеле

Трећи квартал – Образац 12, Tабеле

Четврти квартал – Образац 12, Табеле

ГФИ ЗА 2019. ГОДИНУ                       

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о пословању за 2019. годину

Извештај о променама на капиталу

Извештај о токовима готовине

Извештај ревизије за 2019. годину

Извештај о осталом резултату

Посебни подаци

Напомене 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Први квартал – Образац 12, Табеле

Други квартал – Образац 12, Табеле

Трећи квартал – Образац 12, Табеле

Четврти квартал – Образац 12, Табеле

ГФИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о пословању за 2018. годину

Извештај о променама на капиталу

Извештај о токовима готовине

Извештај ревизије за 2018. годину

Извештај о осталом резултату

Посебни подаци

Напомене

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Први квартал –  Образац 12, Табеле

Други квартал – Образац 12, Табеле

Трећи квартал – Образац 12, Табеле

Четврти квартал – Образац 12, Табеле

 

Извештај о пословању за 2017. годину

Извештај независног ревизора за 2017. годину

Извештај о пословању за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2016. годину

Извештај о пословању за 2015. годину

Извештај о пословању за 2014. годину