КЈП Златибор

Ценовници

Ценовник основних комуналних услуга – изношење и депоновање отпада

Ценовник паркинг услуга

Ценовник погребних услуга

Ценовник транспорта кабастог отпада