КЈП Златибор

Још једна година успешног пословања

По завршетку још једне пословне године, КЈП „Златибор“ Чајетина направило је резиме рада у 2022. години, показујући задовољство оствареним резултатима и иницијативу ка још бољим у 2023. години. Предузеће и ову пословну годину завршaва успешно, остварујући повећан обим пословних активности, што прати и позитиван финансијски резултат. 
 
„Ово је рекордна година, и по обиму посла и по остварењу прихода, који ове године износи преко 600 милиона динара. Остварени резултат био је очекиван, с обзиром да се посао у оносу на претходне године вишеструко увећао. То нам је дало могућност да новац који се „слио“ на рачун Предузећа искористимо за набавку камиона, радних машина и остале комуналне опреме, у циљу подизања нивоа техничке опремљености, самим тим и побољшања квалитета рада. Комунално јавно предузеће „Златибор“ се поред основних делатности, сакупљања комуналног отпада, одржавања комуналне хигијене и уређења јавних зелених површина, бави и одржавањем путева и улица, одржавањем јавне расвете, управљањем гробљем, јавним паркиралиштима и пијацом“, наводи директор КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић.
 
Додаје да разлога за задовољство итекако има, посебно што Предузеће у наредној години пословање наставља на новој локацији, у новом пословном објекту на Златибору, чија изградња је обележила годину за нама. Модерно и функционално опремљена управна зграда, радионице, магацински простор и гараже за возни парк, сконцентрисани су на једном месту, стварајући идеалне услове рада за око 180 запослених. То ће знатно олакшати организовање и што ефикаснију реализацију поверених активности, јер је Предузеће ранијих година пословало на три локације. Општина Чајетина је препознала неопходност постојања оваквог пословног објекта, те је за његову изградњу и опремање из буџета издвојила око 250 милиона динара. Уложени новац вишеструко ће се исплатити, а за наредну годину је у плану постављање соларних панела, јер ће кроз коришћење обновљивих извора енергије трошкови грејања бити знатно умањени.
 
Међу значајније пословне подухвате из минуле године убрајају се грађевински радови на постављању цевовода од Златибора до Рибнице, пројекта који се реализује у сарадњи са ЈКП „Водовод Златибор“, који ће омогућити сигурније водоснабдевање и смањење губитака на водоводној мрежи. Овај посао резултирао је са пет километара ископаног канала и исто толико постављених водоводих цеви. На овај начин се показало да се и велики пословни подухвати могу обављати успешно. Осим поменутог, изградња, реконструкција и одржавање путне инфраструктуре у сеоским месним заједницама такође спада у ред активности од великог значаја. У то се сврстава и рад Зимске службе у чијој надлежности је све више локалних путева који се одржавају у зимској сезони, омогућавајући несметано функционисање читаве локалне заједнице. С обзиром да План зимског одржавања поред досадашњих, обухвата и нове  путне праваце, ове сезоне подршку ће дати ЈКП „Водовод Златибор“ и „Златиборски Еко Аграр“.   
 
Пaнтовић подсећа да је Комунално јавно предузеће „Златибор“ од ове године кренуло са пословима асфалтирања путева и улица, које је веома важно за будући рад Предузећа, али и за читаву локалну заједницу. За овај посао локално комунално предузеће на челу са оснивачем – Општином Чајетина се у претходним годинама дуго припремало, активно радећи на набавци механизације али и на вођењу кадровске политике. Али, то није једина новина. Почетком јуна почела је примена савременог система за електронску контролу паркирања „Око соколово“, намењеног сузбијању непрописног паркирања и других комуналних прекршаја,  што је дало очекиване резултате у обезбеђивању комуналног реда на Златибору. 
 
Тежећи да постанемо прва Еко-општина, КЈП „Златибор“ Чајетина, уз подршку локалне самоуправе предузело је низ корака, међу којима је увођење примарне селекције отпада. Реч је о новом систему управљања отпадом који подразумева одвајање отпада на месту настанка, како би се омогућила рециклажа дела отпада и на тај начин смањиле количине које завршавају на депонијама. Подршка домаћих и страних консултаната била је од изузетног значаја, посебно у стварању неопходних услова за успостављање примарне селекције отпада на подручју општине Чајетина. Донација Владе Шведске у виду канти, контејнера и ауто смећара је драгоцена, а остале набавке реализоване су из сопствених средстава. Од почетка реализације Пројекта примарне селекције отпада, са територије општине Чајетина у Центар за селекцију ЈКП „Дубоко“ Ужице предате су значајне количине сувог, рециклабилног отпада. Добар резултат постигнут је захваљујући суграђанима који су селекцију отпада схватили крајње озбиљно и свакодневно је примењују. Оно што КЈП „Златибор“ Чајетина, као главног носиоца пројекта у наредном периоду очекује је појачан рад на терену. То подразумева наставак едукације суграђана, посебно у деловима насеља где селекција функционише отежано. То се углавном односи на колективни вид становања, док је селекција отпада у домаћинствима на задовољавајућем нивоу. Увођење примарне селекције у насељеном месту Златибор планирано је за пролеће.
Са амбициозним пословањем Предузеће ће наставити и у наредној години спроводећи зацртане планове, а све у циљу квалитетнијег пружања услуга.
 
„У плану је отварање рециклажног дворишта, почетак изградње централне компостане, као и отварање новог гробља на Златибору. Такође, планирана је и набавка асфалтне базе како би се олакшао рад службе за асфалтирање. Без посвећеног рада нема ни постизања циљева, а до сада остварени резултати у свим сегментима пословања доказ су добре организације и максималног залагања свих запослених“, закључак је директора КЈП „Златибор“ Чајетина Срђана Пантовића.
zimska sluzba
sluzba zelenila
oko sokolovo
odrzavanje komunalne higijene
novi poslovni objekat
default
asfaltiranje
autosmecara za odvoz suvog otpada
Недавне објаве
Запратите нас