РЕТРОСПЕКТИВА РАДОВА НА ТРГУ

 

ПРАЊЕ УЛИЦА И ТРГА

ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ МОБИЛИЈАРА

ЈЕСЕЊА САДЊА БИЉАКА

СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

СМОТРА НОВИХ АУТО-СМЕЋАРА

САДЊА ЦВЕЋА

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

ОДРЖАВАЊЕ РАСВЕТЕ

СЕМИНАРИ И ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ