ЦВЕТНЕ ПОВРШИНЕ

РАДИОНИЦА О ПРИМАРНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ ОТПАДА СА КОНСУЛТАНТИМА ИЗ ШВЕДСКЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПРОЛЕЋНО УРЕЂЕЊЕ

ПРЕДСТАВНИЦИ СКГО У ПОСЕТИ ЧАЈЕТИНИ

НОВА МЕХАНИЗАЦИЈА

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ

РАДОВИ НА ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ КЈП „ЗЛАТИБОР“

ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА И ЧИСТИЛИЦА

РЕЦИКЛАЖНА ОСТРВА