Друга измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Оглас за продају основних средстава – други круг

Оглас о продаји – други круг

Образац понуде

Оглас за продају основних средстава

Оглас о продаји

Образац понуде

Друга измена Плана јавних набавки за 2020. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину

Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 21/20 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.3

Обавештење о закљученом уговору – Партије бр.1 и бр. 2

Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 20/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања ЈНМВ-у 19/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 18/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова на рушењу и демонтажи нелегалног стамбеног објекта, ЈНМВ-р 17/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

Набавка ауто гума ЈНМВ-д 16/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка бетонских цеви ЈНМВ-д 15/20 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 14/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка контејнера ЈНВВ-д 13/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка бетонских цеви, ЈНМВ-д 12/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 11/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка возила са платформом и корпом за рад на висини ЈНМВ-д 10/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 09/20 

Позив за подношењe понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка резервних делова ЈНМВ-д 08/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука 1

Одлука 2

Oдлука 3

Oдлука 4

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4


Набавка камиона ауто смећара ЈНВВ-д 07/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора


Набавка прикључног уређаја – финишер ЈНВВ-д 06/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Набавка термоконтејнера ЈНВВ-д 05/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока 1

Oбавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка


Набавка прикључног уређаја – фреза за асфалтирање ЈНВВ-д 04/20

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Набавка возила са платформом за рад на висини  ЈНМВ-д 03/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави скенирано

Обавештење о обустави поступка


Набавка ваљка – нова машина ЈНВВ-д 02/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације 1

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације 2

Питања и одговори 3

Измена конкурсне документације 3

Обавештење о продужетку рока 3

Одлука о додели уговора скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Набавка багера гусеничара – нова машина ЈНВВ-д 01/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – скенирана

Обавештење о закљученом уговору


План јавних набавки за 2020. годину


Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину


Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама,  број ЈНВВ-у 15/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора- скенирана

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора


Набавка прикључних уређаја ЈНВВ-д 14/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Одлука o додели уговора – партија 1

Oдлука о обустави поступка – партија 2

Обавештење о закљученом уговору


Oглас о продаји путничког возила

Оглас о продаји 3

Oбразац понуде


Набавка контејнера ЈНВВ-д 13/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирана

Питања и одговори


Набавка трактора-нове машине ЈНВВ-д 12/19 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора скенирана 


Набавка трактора-нова возила ЈНВВ-д 11/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена Конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у 13/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора


Набавка погонског горива ЈНВВ-д 10/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора


Набавка доставних возила (половна возила) ЈНВВ-д 09/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Услуге мобилне телефоније ЈНМВ-у 12/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Набавка бетонских цеви ЈНМВ-д 11/19

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Друга измена Плана јавних набавки за 2019.годину


Набавка булдозера-нова машина ЈНВВ-д 08/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори бр.1

Питања и одговори бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 10/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Оглас о продаји два путничка аута

Оглас о продаји

Образац понуде


Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 06/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Прва измена Плана јавних набавки за 2019.годину 


Услуге осигурања ЈНМВ-у 09/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 08/19 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2


Набавка контејнера ЈНМВ-д 07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 05/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала, редни број ЈНМВ-д 06/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3


Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 05/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка ауто гума, редни број ЈНМВ-д 04/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка резервних делова за одржавање возила  ЈНМВ-д 03/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Питања и одговори бр.2

Одлука о додели уговора партија бр.1

Одлука о додели уговора за партију бр.2

Одлука о додели уговора партија бр.3

Одлука о додели уговора партија бр. 4

Обавештење о закљученом уговору за партије 1,3 и 4

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2


Набавка услуга организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНВВ-у 04/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговоруНабавка прикључних уређаја – тракторска косилица са маказама за резање грана ЈНВВ-д  03/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.2

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаНабавка контејнера ЈНМВ-д 02/19

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 01/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда 


Набавка агрегата за зимско одржавање путева  ЈНВВ-д 02/19

Обавештење о закљученом уговору за партије бр.1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка ауто подизача (половно возило) ЈНВВ-д 01/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2019.годину


Набавка комбиноване грађевинске машине путем финансијског лизинга редни број ЈНВВ-д 13/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Трећа измена плана јавних набавки 2018.године


[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 12/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 11/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка погонског горива ЈНВВ-д 12/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона кипера ЈНВВ-д 11/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


[symple_heading style=““ title=“Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 10/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење за партију број 3

Обавештење за партије број 1 и 2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у 10/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 09/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка контејнера ЈНМВ-д 09/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка ауто гума ЈНМВ-д 08/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


[symple_heading style=““ title=“Грађевински материјал ЈНВВ-д  08/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНВВ-у 07/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Друга измена планa јавних набавки за 2018.годину


[symple_heading style=““ title=“Набавка трактора (ново возило) ЈНВВ-д 04/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Услуге осигурања, редни број ЈНМВ-у 07/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 06/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка нисконосеће приколице (половно прикључно возило),  број ЈНВВ-д 05/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 06/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора за партију бр.1

Обавештење партија бр 1

Обавештење партија бр.2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка боја за обележавање путева ЈНМВ-д 05/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење партија бр.2

Обавештење партија бр.1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка ваљка-нова машина ЈНВВ-д 03/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона ауто смећара – половно возило ЈНВВ-д 02/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка резервних делова за одржавање возила , редни број ЈНМВ-д 04/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.4

Одлука о додели уговора за партију 1-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 2-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 3-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 4-скенирано

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала, редни број ЈНМВ-д 04/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење партија бр.3

Обавештење партија бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка контејнера ЈНМВ-д 03/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона цистерне за воду (половно возило) ЈНВВ-д 01/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирана

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 02/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда


[symple_heading style=““ title=“Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама,  број ЈНМВ-у 01/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2018.годину


[symple_heading style=““ title=“Набавка мини утоваривача са прикључцима путем финансијског лизинга (ново возило),  број ЈНВВ-д 06/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на питања

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Друга измена плана јавних набавки за 2017.годину“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

План јавних набавки за 2017.годину

[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 17/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 16/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Резервни делови за одржавање возила ЈНВВ-д 15/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка погонског горива ЈНВВ-д 05/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 

[symple_heading style=““ title=“Услуге мобилне телефоније ЈНМВ-у 14/15″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 04/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење за партије бр.1 и 2

Обавештење за партију бр.3

Одлука о додели уговора

Одговори на питања бр.2

Одговори на питања бр.1

Конкурсна документација – 1 измена

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Услуге одржавања моторних возила ЈНМВ-у 13/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 03/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 02/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење за партију бр.1

Обавештење за партију бр.2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга осигурања ЈНМВ-у 12/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ауто гума ЈНМВ-д 11/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације

Одговори на питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 10/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка контејнера за отпад ЈНМВ-д 09/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 08/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора за партију бр. 2-скенирано

Одлука о обустави поступка за партију бр.1-скенирано

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ауто смећара – половно возило ЈНВВ-д 01/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала ЈНМВ-д 07/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора

Обавештење партија бр.3

Обавештење партија бр.2

Обавештење партија бр.1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Оглас о продаји расходованих возила“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о продаји 18.04.2017.

Образац понуде 29.03.2017.

Оглас о продаји 29.03.2017.

[symple_heading style=““ title=“Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 06/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључног уређаја – хидраулични чекић за комбиновану грађевинску машину JCB 5CX ЈНМВ-д 05/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона путара –  половно возило ЈНМВ-д 04/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка електричне енергије ЈНМВ-д бр.03/17 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда

[symple_heading style=““ title=“Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНМВ-у 01/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

[symple_heading style=““ title=“Јавна набавка велике вредности камион кипер – ново возило ЈНВВ-д бр.07/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирано

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка резервних ауто делова, ЈНМВ-д 10/16″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука за партију 3 резервни делови скенирано

Одлука за партију 2 резервни делови скенирано

Одлука за партију 1 резервни делови скенирано

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у бр.09/16   “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга осигурања ЈНМВ-у бр.08/16   “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

Измена-Конкурсне-документације

Конкурсна-документација

Позив-за-подношења-понуда

[symple_heading style=““ title=“Прикључни уређаји – снежни плуг (полован уређај) и посипач ризле и соли(нов уређај)(ЈНМВ-д бр.18/15 )“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“НАБАВКА АУТО ГУМА, ЈНМВ-д 07/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-2

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-3

Измена-Конкурсне-документације-бр.2

Измена-Конкурсне-док.

Конкурсна-документација

позив-за-подношење-понуда-1

[symple_heading style=““ title=“НАБАВКА АГРЕГАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, ЈНВВ-Д 06/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка погонског горива, ЈНВВ-д 05/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-гориво

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка  уља и мазива  ЈНМВ-д бр.05/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

Измена-конк.-документације

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка  сезонског цвећа  ЈНМВ-д бр.04/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда-1

[symple_heading style=““ title=“Набавка грађевинског материјала обликоване по партијама, ЈНВВ-д 04/16  “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору-партија-1

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена-Конк.-документације-партија-бр.1

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка комбиноване грађевинска машина – ново возило  ЈНВВ-д бр.03/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Одговор-на-питања-у-вези-набавке-комбинирке-2016

Питања-и-одговори

Измена-Конк.-Документације-бр.1

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка  контејнера  ЈНМВ-д бр.03/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношења-понуда

[symple_divider style=“solid“ margin_top=“20″ margin_bottom=“20″]

[symple_heading style=““ title=“Набавка готовог бетона МБ 30, ЈНВВ-д 02/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка радова на изградњи кућица за пијац, ЈНВВ-р01/16“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

обавештења-партија-1

обавештења-партија-2

обавештења-партија-3

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 1

Измена-Конкурсне-документације-бр.1

Измена-Конкурсне-документације-br-2

Измена-Конкурсне-документације-br-3

Питања-и-одговори-бр-1

Питања-и-одговори-бр-2

Конкурсна-1

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка електричне енергије, ЈНМВ-д бр.01/16  “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-струја-2016

Позив-за-подношења-понуда