• 12 јула, 2021
ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА У ЈЕКУ

ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА У ЈЕКУ

Изградњом нове и побољшањем постојеће путне инфраструктуре, стварају се бољи услови за живот мештана сеоских месних заједница на читавом подручју општине Чајетина. Грађевинска оператива КЈП „Златибор“ Чајетина ових дана је у Кривој Реци, Гостиљу, Чајетини…, где се врши поправка постојећих и изградња нових кракова. Овим интензитетом рада наставиће се и у наредном периоду, како би се реализовали сви планирани послови.

Грађевинска сезона за раднике КЈП „Златибор“ Чајетина започела је одмах по завршетку рада Зимске службе. Радне машине које су током зиме ангажоване на уклањању  снега сада су на другим пословима. Након чишћења ризле и прања улица, уследила је изградња нових и поправка већ постојећих путних праваца у свим месним заједницама. Паралелно се ради на неколико градилишта, почев од Златибора и Чајетине, па готово до свих сеоских месних заједница. Послова и захтева грађана има пуно, тако да је обим посла из године у годину све већи.

Oд почетка грађевинске сезоне па до сада урађено је преко 20 километара макадамских путева. Радило се у Трипкови, Бранешцима, Кривој Реци, Стублу, Доброселици, Јабланици, Рожанству, Рибници… Ради се крак у насељу Калдрма у Чајетини, а реч је о приступном путу за неколико плацева, чији власници у овом делу намеравају изградњу кућа. Затим, у месној заједници Гостиље се ради насипање и санација постојећих саобрацајница, као и изградња нових кракова.

Поред људства, на поменутим пословима упослене су четири комбиноване грађевинске машине, шест камиона, багер, ваљак и грејдер. Али, посао диктира и нова улагања у механизацију, тако да је у протеклом периоду возни парк зановљен новим радним машинама. Завршен је поступак набавке и очекује се испорука још једног камиона кипера МАН 4 x 4.