• 7 септембра, 2020
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАДЛЕЖНОСТИ КЈП „ЗЛАТИБОР“

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАДЛЕЖНОСТИ КЈП „ЗЛАТИБОР“

КЈП „Златибор“ је међу својих седам комуналналних делатности уврстило још једну, осму – Одржавање јавне расвете. За ту сврху набављено је специјализовано возило са платформом и корпом за рад на висини. Возило поседује надоградњу са хидрауличним системом подизања, уз могућност управљања хидрауличном руком из корпе и са висине.

Служба одржавања јавне расвете КЈП „Златибор“  Чајетина је служба која, сходно Закону о комуналним делатностима, одржава инсталације јавне расвете на целој територији општине Чајетина. У овој служби тренутно ради само једно запослено лице које је по струци електричар.

Током првог месеца ангажовања вршено је испитивање стања на терену и отклањање најургентнијих кварова. Затечено је доста сијалица које нису радиле због прегоревања или неисправности, а било је и оштећених каблова који су замењени. На Краљевом тргу и ужем центру Златибора вршило се уклањање старих стубова. Ова служба задужена је за целу територију општине Чајетина, како за Чајетину и Златибор, тако и за околна села у којима има јавне расвете.