• 1 априла, 2021
ПOТПИСАН УГОВОР ЗА ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА

ПOТПИСАН УГОВОР ЗА ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА

Представници општине Чајетина и Министарства заштите животне средине потписали су уговор за спровођење пројекта „Пошумљавање претоварне станице Златибор“. Пројектом је предвиђено да се пошуми девастирани простор око претоварне станице на Златибору. Предвиђена је садња Панчићеве оморике, бора и брезе с обзиром на врсту подлоге, тако да ће се очувати предеоне карактеристике простора.  За следећу годину се припрема пројекат за пошумљавање већих површина, али и планира се пројекат пејзажног уређења некултивисаних површина у насељу Златибор.

Општини Чајетина је од Министарства заштите животне средине за Пројекат „Пошумљавања претоварне станице Златибор“ одобрено 1.557.192 динара, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години. Овим пројектом предвиђена је садња око 1300  вишегодишњих садница, аутохтоних врста, попут црног бора, брезе и оморике. Вредност поменутог пројекта је 2.024.748,50 динара, који ће ресорно министарство финансирати са 1.557.192 динара, а остатак Општина Чајетина.

Пошумљавањем наведеног локалитета значајно ће се повећати проценат зеленила што би практично имало вишеструке функције и то: рекултивација земљишта од деградације, очување визура, очување изгледа природних предела, спречавање ерозије и стабилизација тла. То су истовремено и циљеви овог пројекта.

Јавни конкурс надлежно министарство расписало је 1. фебруара 2021. године у циљу повећања пошумљености територије Републике Србије, на земљишту које је у надлежности јединица локалне самоуправе и градских општина. На јавни конкурс пристигло је укупо 52 пријаве, а средства је добило 39 градова и општина, међу којима је и општина Чајетина.

Пројекат „Пошумљавања претоварне станице Златибор“ је осмишљен ради пошумљавања парцеле претоварне станице која се налази у туристичком месту Златибор и својом локацијом и функцијом делимично угрожава амбијент, те је потребна њена санација. Површина која ће бити пошумљена износи 0,46 ha, разврстана на три микролокације, на којима ће се засадити саднице црног бора и брезе. У плану је и садња дрвореда дужине 264m, за који су планиране саднице оморике.

С обзиром да је реч о деградираној површини, овај пројекат најпре предвиђа извођење обимних припремних радова, који подразумевају дренирање и насипање земље, па тек онда садњу. Како је време садње пролеће или јесен, за очекивати је да се прво ураде припремни радови у пролеће, а да се радови на пошумљавању и формирању дрвореда оставе за јесен.  Радове ће изводити Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина под надзором  дипл. инжењера шумарства.

Ово је први пут да општина Чајетина учествује на једном оваквом конкурсу, те се захваљује надлежном министарству што је препознало потребе ове локалне самоуправе. Такође, захвалност припада и стручним сарадницима који су израдили Пројекат пошумљавања: Горану Станићу дипл. инж. шумарства, мр Дарку Ђуровићу, и Ивану Мијаиловићу дипл. инж. грађевинарства.

У плану је да се на следећем позиву аплицира са предлогом пројекта који би обухватио већу повшину ободних делова Златибора. Јер, убрзани развој туризма на територији општине Чајетина имао је и низ негативних последица које су утицале на предеоне карактеристике Златибора. Неке од последица су биле предвидљиве, а неке нису те постоји план да се оне санирају. Општина Чајетина има намеру да буде прва еколошка општина у Србији и с тим у вези предузима низ активности. Jедна од њих је управо пошумљавање локацијa којe су угроженe досадашњим развојем туризма и пратећих комунaлних активности. Подсећања ради, током прошле године у ужем центру Златибора засађено је преко 300 листопадних стабала, високих четинара, туја и других вишегодишњих биљака, а са овим трендом ће се наставити и убудуће.