• 25 новембра, 2019
ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА КЈП

ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА КЈП

 

И ако се грађевинска сезона полако приводи крају, радови на првој фази изградње пословног објекта КЈП „Златибор“ су у пуном јеку. Крајем новембра завршено је асфалтирање рампе за претовар комуналног отпада. Двослојним асфалтом (8цм+4цм) покривена је површина од 1370м2. Упоредо се раде потпорни зидови и припрема подлога за бетонирање простора за контејнере од 32 кубика. У плану је да се до краја године постави кров на просторијама за складиштење соли и ризле.

Овај пословни објекат се гради  на путу ка Семегњеву, на простору који је Планом генералне регулације управо и предвиђен за комуналне делатности. Поред дела који је предвиђен  за трансфер станицу, на овој локацији налазиће се управна зграда, радионице, магацини, гараже и перионица за ауте, тако да ће све службе овог предузећа бити обједињене на једном месту. То ће омогућити боље функционисање предузећа и лакшу организацију посла. Претовар комуналног отпада на овој локацији вршиће се привремено. У наредне две године тај део биће измештен на нову локацију, а постојећи објекат биће искоришћен за гараже и магацински простор.

Радови на овом објекту биће завршени до краја 2020. године, а целокупан пројекат, вредан 150 милиона динара, финансира Општина Чајетина.