• 29 марта, 2021
У ТОКУ НАБАВКА НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

У ТОКУ НАБАВКА НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Са обнављањем механизације и улагањима у набавку нове опреме се наставља.

У оквиру реализације Плана јавних набавки, КЈП-у „Златибор“ Чајетина испоручен је нови камион кипер, МАN 6×6, носивости 33 тоне, чија је вредност 14.229.384,00 динара са ПДВ-ом. Ново возило користиће се како за потребе Зимске службе, тако и за потребе грађевинске оперативе и одвожење кабастог отпада.

Возни парк богатији је и за нову комбиновану грађевинску машину – крамер марке KOMATSU, која ће битно утицати на побољшање квалитета рада овог предузећа.

Вредност набавке је 9,5 милиона динара са ПДВ-ом, а ова савремена вишенаменска машина биће од велике помоћи при обављању свих врста грађевинских радова, као и за потребе Зимске службе.

Осим тога, набављено је и путарско теретно возило – кипер, вредности 2.334.960, 00 динара, првенствено намењено Служби зеленила, што не искључује његово ангажовање и у другим службама.

Упоредо је извршена набавка још 100 нових пластичних контејнера запремине 1,1 м3, вредности 2.322.000 динара са ПДВ-ом. Исти ће бити распоређени на нове локације у насељеном месту Златибор, а одређени број послужиће за замену металних или оштећених у појединим насељеним местима.