• 18 октобра, 2021
СВЕ ВИШЕ НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И НОВИХ ПУТЕВА

СВЕ ВИШЕ НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И НОВИХ ПУТЕВА

Служба одржавања јавних зелених површина лепо време користи за наставак активности на ревитализацији постојећих и формирању нових јавних површина. У претходном периоду радило се на уређењу јавних површина око зграде Поште, површинама око језера у строгом центру Златибора, иза ресторана „Језеро“ дуж шеталишта ка Олимпу и дечијег рекреативно-спортског парка у близини хотела „Олимп“. Новоформиране површине су покривене аутоматским заливним системом, што омогућава лакше функционисање саме службе, али и постизање много бољих резултата. У наредном периоду је у плану јесења садња цвећа, вишегодишњих биљака и нових дрвореда. Одржавање паркова, рекреативних површина, кошење зелених површина и одржавање мобилијара свакодневна су обавеза запослених у овој служби.

КЈП „Златибор“ грађевинску сезону користи за изградњу нове и поправку постојеће путне инфраструктуре у златиборским селима. Путни правци који претходних година нису третирани и који су били у веома лошем стању, сада су оспособљени за несметан  долазак мештана до својих кућа и имања. Осим тога, екипе грађевинске оперативе ангажоване су на пословима земене магистралног цевовода од хотела „Торник“ до постројења за прераду воде. Механизација КЈП „Златибор“ изводила је радове на ископу рова за постављање дуктилних цеви, припреми терена и подлоге за њихово постављање, као и засипање истих адекватним материјалом.

Захтева све више стиже из свих месних заједница, те ће у наредном периоду бити припремљен даљи план рада. Грађевинска сезона трајаће све док то временски услови дозволе, односно до почетка рада Зимске службе.