• 27 јула, 2020
СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА У РАДНОМ ЗАМАХУ

СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА У РАДНОМ ЗАМАХУ

Радници зеленила КЈП „Златибор“ ових дана врше кошење зелених површина у насељеним местима Чајетина и Златибор. Набављене су и нове саднице украсних грмова и цвећа које ће обогатитит нове површине око Краљевог трга где се радови на поплочавању Тржног центра и стаза приводе крају.

„Радници ове службе радили су на уређењу парковског простора и поред Омладинског културног центра. На том потезу постављене су и нове жардињере које су и новитет; то је урађено на потезу од ТО Златибор до цркве на Златибору ка насељу Слобода. Затим се радило и на уређењу мање парковске површине уз Улицу Миладина Пећинара(преко пута Севојничког одмаралишта). Такође је вршена и садња биљака које су премештене са неких јавних површина које су претрпеле неко веће уређење од ове године у околини Краљевог трга. Ове године понајвише смо поносни на уређење парка у Чајетини . Наиме, наши радници су радили на поправци дечјег мобилијара али је мобилијар обогаћен и новим садржајима као  што су њихалице за најмлађе, и љуљашке за децу старију од шест месеци“, каже руководилац Службе комуналних послова Вера Благојевић.

При постављању мобилијара посебно се водило рачуна о безбедности најмлађих тако да су испод сваког уграђене гумене подлоге дебљине 4 цм да би се, у случају пада, избегле повреде. Такође се и фитнес справе за вежбање на отвореном реновирају и враћају на места где су  и првобитно биле постављене.  Такође је извршена репарација клупа које су, осим по парковима у Чајетини и Златибору, постављени дуж појединих фреквентних шеталишта као и у парковском простору код ресторана „Златни бор“ и хотела „Мона“. У претходном периоду ово предузеће је извршило набавку 100 нових пластичних контејнера са равним поклопцем којим су замењени стари, похабани и дотрајали. Њихова вредност износи 2 милиона 322 000 динара са ПДВ-ом.

„Контејнери су распоређени на Златибору углавном у централном подручју, а једним делом и у насељу Зова. План је да са набавком контејнера наставимо па нас ових дана очекује набавка још 100 контејнера из разлога што се дотрајали контејнери морају заменити, а још значајнији разлог је и тај што се насеље шири“, истиче Благојевићева.

Контејнери су углавном распоређени у Чајетини и Златибору, док ће одређени број према потреби бити постављен на нове локације по сеоским месним заједницама, а према одлуци комуналне инспекције. Набављене су такође и нове канте за отпатке и жардињере за цвеће.

„Ових дана биће постављен и централни систем за заливање зелених површина, односно самонаводњавање, што ће умногоме олакшати наш посао имајући у виду да број запослених радника у јеку сезоне није довољан“.

Радници КЈП „Златибор“ такође раде и на  пословима који се тичу уређења Краљевог трга и околине.