• 29 новембра, 2019
УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПУТЕМ АНКЕТИРАЊА КОРИСНИКА

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПУТЕМ АНКЕТИРАЊА КОРИСНИКА

У организацији Сталне конференције градова и општина, 28. новембра  у Хотелу Холидеј Ин у Београду, одржан је Регионални округли сто на тему: Методологија за испитивање задовољства корисника комуналних услуга и улога зелених савета. Ова активност реализована је у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама на путу придруживању ЕУ – друга фаза“, који уз помоћ Владе Шведске спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије и Шведска асоцијација региона и општина (САЛАР).

Међу учесницима скупа, коме су присуствовали представници Одељења за комуналне делатности и заштиту животне средине и јавних комуналних предузећа из многих градова и општина у Србији, били су и запослени КЈП „Златибор“ Чајетина.

Циљ радионице, коју је водио Мирко Поповић сарадник СКГО, је да се службеницима локалне самоуправе и запосленима у јавним комуналним предузећима, “корак по корак” представи процес спровођења испитивања задовољства корисника и корисница квалитетом комуналних услуга.

Разлог томе је што је Законом о комуналним делатностима утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе одлуком треба да утврди процедуре за спровођење процене задовољства корисника квалитетом комуналних услуга, што, у суштини, представља изјашњавање корисника о задовољству квалитетом пружених услуга. Ова одредба закона уведена је изменама и допунама из 2016. године и представља нову обавезу за јединице локалне самоуправе и јавна комунална предузећа. Из тог разлога, спровођење испитивања представља ново искуство и за локалну самоуправу и комунална предузећа, али и за саме грађане као кориснике комуналних услуга.