• 20 августа, 2020
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру редовног летњег одржавања путева ових дана се изводе радови на обнављању постојеће хоризонталне сигнализације на подручју општине Чајетина по плану и програму КЈП “Златибор”. Са овом активношћу започело се у мају, али је због лоших временских услова и других послова било прекида у раду. Након Златибора, где је обележавање у потпуности завршено, ових дана ради се у Чајетини.
Уколико временски услови дозволе радови би требало да буду завршени до краја августа.

На овим пословима су ангажована три радника, а комунално предузеће обезбедило је професионалну машину за обележавање и трактор за превоз неопходног материјала. Обнављање комплетне хоризонталне сигнализације, које се у зависности од фреквенције саобраћаја најчешће ради два пута годишње, допринеће већој безбедности кретања пешака и возила.

Летње одржавање путева обухвата и низ других активности везаних за уређење путног земљишта: кошење, раскресивање, уклањање наноса пута, уређење берме, чишћење ригола, чишћење цевних пропуста, насипање банкина, у складу са програмом рада КЈП “Златибор”.