Члан 13 Закона о комуналним делатностима прописује да јединица локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга, које се може организовати електронским путем или на други погодан начин.

Сврха процене задовољства корисника је да комуналне услуге у што већој мери буду прилагођене потребама и очекивањима корисника, односно да допринесе усклађивању рада предузећа са конкретним потребама, у складу са расположивим материјалним, административним и људским ресурсима.

Циљеви испитивања – Кроз испитивање пружаоци комуналних услуга желе да постигну следеће:

• Да чују мишљење својих корисника о квалитету поменутих услуга
• На основу тога идентификују недостатке у постојећем систему пружања комуналних услуга и дају препоруке за њихово унапређење
• Унапреде комуникацију између грађана, општине и јавих предузећа
• Повећају транспарентност и инклузивност система пружања комуналних услуга и унапреде њихов квалитет
• Унапреде заштиту животне средине (у домену комуналних услуга) у општини Чајетина

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ