У оквиру Пакета подршке за Општину Чајетина, који се спроводи у оквиру Програма “Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза”, који финансира Влада Шведске, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у сарадњи са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (САЛАР), спроведен је Пилот пројекат на тему: Испитивање задовољства корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина. Испитивањем су обухваћене услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада, снабдевања пијаћом водом и одржавања канализације на територији општине Чајетина. Пилот пројекат је трајао од септембра 2020. до априла 2021. године. 

У прилогу се налази Извештај о резултатима спроведеног испитивања који је сачињен од стране Радне групе која је била ангажована на овом пројекту, а чине је представници Општине Чајетина, и два комунална предузећа која пружају поменуте услуге – КЈП „Златибор“ Чајетина и ЈКП „Водовод Златибор“.

Извештај о задовољству корисника комуналних услуга