Зимска служба КЈП „Златибор“ Чајетина у приправности је пуних пет месеци, од 15. новембра до 15. априла. У надлежности овог предузећа је одржавање 250 километара локалних путева, у насељеним местима Чајетина и Златибор, као и сеоским месним заједницама на подручју Општине. Стална проходност обезбеђује се за 85 километара пута, повремена за око  140 километара, а ова служба стараће се и о чишћењу 15000м2 паркинг простора и 15км тротоара. Од 1. јануара ово предузеће задужено је и за чишћење Чајетине, Криве Реке и Мачката. 

Контакт телефон: 062/886 14 35Владимир Лекић – пословођа зимског одржавања

Програм зимског одржавања улица на Златибору и у Чајетини

Мапе:   Стална проходност 

             Повремена проходност

Златибор

Чајетина