КЈП Златибор

МБ: 07290080   Рег. Бр.: 6196000269     Шиф. дел.: 3811             ПИБ: СР101072025               ЈБКЈС: 81376

Контакт

  Остали контакти

  Контакти служби

  Правна служба

  Кристина Милутиновић

  Правна служба

  Ивана Димитријевић

  Служба рачуноводства

  Бранка Терзић

  Служба управљања гробљем

  Душан Жунић

  Лице за заштиту података о личности

  Благоје Лазовић

  Служба комуналних послова

  Вера Благојевић

  Техничка служба

  Тома Туцовић

  Служба паркинга и пијаца

  Зорица Поњавић

  Јавне набавке

  Андријана Лекић