КЈП Златибор

Одржавање улица и путева

Службe

Одржавање улица и путева

Одржавање улица и путева на територији општине Чајетина обухвата следеће групе послова:

-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА КОЈЕ СЕ ДЕЛИ У ДВЕ КАТЕГОРИЈЕ: ЛЕТЊЕ И ЗИМСКО,

-ПОСЛОВИ НИСКОГРАДЊЕ

 

Летње одржавање путева подразумева:

-Уређење путног земљишта: кошење, раскресивање, уклањање наноса пута, уређење берме, чишћење ригола, чишћење цевних пропуста, насипање банкина,

-Постављање и обнављање вертикалне сигнализације, као и обележавање коловоза хоризонталном сигнализацијом.

 

Пословођа одржавања улица и путева је Горан Лучић

Телефон: 062/289-345

 

Зимско одржавање путева подразумева:

-Чишћење и посипање коловоза ради проходности и безбедности одвијања саобраћаја по претходно утврђеним приоритетима, сходно Плану и програму Зимског одржавања.

КЈП „Златибор“ има вишегодишње искуство у одржавању саобраћајница у зимском периоду. Примењује изузетно висок ниво обраде улица и путева како би се обезбедило несметано и безбедно одвијање саобраћаја  у зимским условима, функционисање јавног превоза, институција и комуналних система. 

Зимска служба ради у периоду од 15. новембра до 15. априла.

 

Послови нискоградње подразумевају:

-Изградњу макадамских путева,

-Санацију макадамских путева,

-Санацију ударних рупа и прекопа поновним асфалтирањем,

-Инервентну санацију приликом одрона и оштећења коловоза.

 

Пословођа зимског одржавања путева и нискоградње је Владимир Лекић 

Телефон: 062/886 14 35