КЈП Златибор

Примарна селекција

Примарна селекција

Пројекат „Одвајамо“ покренуло је Министарство заштите животне средине Републике Србије уз подршку ЕУ и Краљевине Шведске и он се спроводи у четири региона за управљање отпадом, који обухватају укупно 17 градова и општина у Србији, међу којима је и Општина Чајетина – као део региона Дубоко.

Кроз овај пројекат Општини Чајетина донирана је комунална опрема у виду 5.936 плавих канти запремине 240 литара за сакупљање рециклабилног тока отпада, 40 жутих контејнера запремине 1,1 м3 намењених за сакупљање стакла, ауто-смећара капацитета 16 м3, као и помоћ у спровођењу кампање информисања грађана о примарној селекцији отпада.

Антоан Авињон, програмски менаџер за заштиту животне средине Канцеларије ЕУ у Србији, изјавио је да након три године од почетних активности по овом пројекту становници општине Чајетина добијају могућност да на месту настанка отпада одвајају онај који ће локално комунално предузеће прикупити и понудити на тржишту секундарних сировина од чега ће локална самоуправа још и зарадити. „Општина Чајетина је један од пионира у Србији управљања отпадом када су се 2011. године прикључили оснивачима Регионалне санитарне депоније Дубоко. И, ево, након 11 година, поново сте у прилици да будете пионири у раздвајању отпада у Србији“ закључио је Авињон.

Државна секретарка Министарства заштите животне средине Ивана Хаџи Стошић је навела податак да у општинама у којима се спроводи овај пројекат годишње се генерише око 215 тона отпада, и циљ овог пројекта је да се у наредне две године рециклира 30 тона отпада са депонија. „Министарство заштите животне средине и Влада Републике Србије су усвојили два кључна документа у овој области – План управљање отпадом за период од 10 година и Акциони план за период 2022-2024 године, и, наравно, министарство и Влада Србије ће наставити да подржавају општину Чајетина и све остале општине у зеленим пројектима“ додала је Хаџи Стошић.

Главни носилац пројекта одвајања отпада на територији општине Чајетина је КЈП „Златибор“ Чајетина. Руководилац комуналне службе Вера Благојевић је најавила да са почетком реализације овог пројекта на територији општине Чајетина престаје коришћење контејнера на јавним површинама.

Динамика пражњења канти замишљена је тако да се зелене канте празне на седам, а плаве на петнаест дана.

За додатне информације или појашњења можете контактирати:

Бесплатну телефонску линију: 0800/031034 (у времену од 7 до 15 часова)

Е-пошту: korisnickiservis@kjpzlatibor.rs

РАСПОРЕД ПРАЖЊЕЊА КАНТИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЗЛАТИБОР ДЕЦЕМБАР 2023.
ПРЕУЗМИ

Локације жутих контејнера

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Општина Чајетина почела је са имплементацијом Пројекта примарне селекције кућног отпада, који подразумева његово раздвајање на месту настанка на суви и мокри. Сва домаћинства, стамбене заједнице и правна лица добила су канте/контејнере за одвојено сакупљање отпада, док се сви контејнери са јавних површина уклањају. Плаве канте намењене су одлагању сувог, амбалажног отпада намењеног рециклажи (папир, пластику, картон, метал, амбалажу од млечних производа и сл.), а зелене за мокри отпад (остаци од припремања хране, хигијенски отпад, пелене, замашћен папир, једнократне посуде за храну од стиропора и слично). На појединим локацијама у насељеном месту Златибор распоређени су и жути контејнери (за сада у рециклажним острвима) који су намењени одлагању стаклене амбалаже (тегли и флаша без поклопаца), док се ломљено стакло одлаже у зелене канте.

Што се динамике пражњења тиче, зелене канте се празне на седам, а плаве на петнаест дана. Обавеза корисника је да у данима који су одређени за пражњење канти из улице у којој живите (распоред је истакнут на сајту КЈП „Златибор“) своје канте изнесете поред саобраћанице до седам часова ујутру, како би их камиони ауто смећари испразнили. Након тога канте враћате у своје двориште и смештате у оквиру парцеле где се налази ваш објекат за становање.

Што се тиче одлагања зеленог отпада – лишћа и остатака од орезивања – који се не сврстава у комунални отпад, наша препорука је да уколико имате простора на својим парцелама исти одлажете у угао где ће након неког времена иструлити. Уколико је то неизвoдљиво, мање количине зеленог отпада, као и кабастог (стари намештај, стари електронски уређаји, гуме и слично – у количини до једне аутомобилске приколице) можете самостално допремити на обележени плато преко пута пословних просторија КЈП „Златибор“ у улици Беле воде 87 на Златибору. Веће количине кабастог отпада можете бесплатно одложити на депонију Брегови. Уколико Вам је потребна услуга превоза од стране КЈП „Златибор“ позив можете упутити на број телефона 031 3832 036, а наведена услуга биће наплаћена у складу са важећим ценовником.

Желимо да напоменемо, да ће у следећој фази пројекта, која ће започети наредне године, корисници добијати компостере у које ће се одлагати управо зелени отпад, као и остаци од припремања хране. На тај начин смањиће се оптерећење зелених канти, а корисници ће сами произвести квалитетан компост који могу употребити у својим цветњацима и баштама.

Уколико будете имали додатних питања можете позвати број телефона 031 3832 034, на који ће Вам се јавити наше љубазно особље и помоћи у решавању проблема, све у циљу наше даље успешне сарадње.

Најчешћа питања:

Шта са вишком посуда за селекцију, или недовољним бројем истих?

Уколико корисници желе да врате посуде које им нису неопходне, а које су претходно задужили, или су им потребне додатне, могу позвати број 066 809 83 32 и посуде ће им бити у најкраћем року достављене.

Зашто се зелена канта празни само једном седмично?

По Оперативном плану КЈП „Златибор“ пражњење зелених канти једном седмично је сасвим довољно за једну четворочлану породицу, уколико правилно селектује отпад. Како би се умањили непријати мириси у летњим данима, потребно је зелене канте после сваког пражњења опрати и поставити на засенито место.

Имајући у виду да велики број наших корисника обавља и комерцијалну делатност издавања смештаја, те да му је потребан већи број посуда, може се обратити КЈП „Златибор“ и преузети додатне канте или контејнер.

Свака стамбена заједница је у обавези да преко свог управника задужи довољан број посуда које ће сместити унутар грађевинске парцеле, на месту које је приступачно за возила комуналног предузећа. Такође, дужни су да одржавају хигијену посуда и простора око посуда. Сви објекти намењени колективном виду становања, а који у свом саставу имају и пословне просторе морају обезбедити место за постављање посуда, а које ће бити намењене искључиво њима.

Одлуком о управљању комуналним отпадом прописана су права и обавезе правних и физичких лица које се првенствено односе на правилно разврставање отпада, поступање са комуналним посудама, и поступање са другим вртама отпада. За кориснике који не поступају по одредбама из Одлуке предвиђене су новчане казне у износу од:

  • 50 000 динара за правно лице,
  • 25 000 динара за предузетника
  • 10 000 динара за физичко лице

Видео архива

Папир који се одлаже у плаве канте
Пусти видео запис
Правила одвајања отпада
Почетак Пројекта "О-ДВА-ЈА-МО" у Чајетини
Пусти видео запис
Отпад који не иде у плаву канту
Пластика која се одлаже у плаве канте
Циркуларна економија - Примарна селекција отпада у Чајетини
Метал који се одлаже у плаве канте
Стакло које се одлаже у жуте канте