КЈП Златибор

МБ: 07290080   Рег. Бр.: 6196000269     Шиф. дел.: 3811             ПИБ: СР101072025               ЈБКЈС: 81376

Службе

Службе​

КЈП Златибор

У оквиру пословања КЈП „Златибор“ функционишу четири службе:

Служба општих, правних и кадровских послова

Служба финансијско-рачуноводствених послова

Служба за комуналне послове

Техничка служба