КЈП Златибор

Техничка служба

Службe

Техничка служба КЈП „Златибор“

Техничка служба обавља следеће групе послова:

Управљања гробљима и грађевинским радовима

Одржавања улица и путева

Одржавање јавне расвете

Тома Туцовић

Руководилац техничке службе је Тома Туцовић