КЈП Златибор

Управљање гробљима и грађевинским радовима

Службe

Управљање гробљима и грађевинским радовима

КЈП „Златибор“ Чајетина је овлашћено за управљање гробљем у Чајетини.

Управљање гробљима и грађевинским радовима обухвата:

Извођење грађевинских радова као што су: израда парапета, тротоара као и потпорних зидова, уређење терена, приступних путева и паркинга, израда ограда као и одржавање истих,

-Услугe сахрањивања,

-Редовно одржавање гробних парцела и прилаза гробљу које обухвата: чишћење  гробне парцеле и прилаза гробљу од смећа и папира, чишћење травњака, сечење шибља и растиња, редовно кошење травњака и прилаза гробљу, чишћење стаза и тротоара.  

– Старање о повереној имовини, а нарочито о објекту капеле са пратећом опремом.

Сахране на гробљу у Чајетини се обављају сваког дана, a ценовник погребних услуга можете погледати овде

Надзорник управљања гробљима је Никола Јеремић

Телефон: 062/ 281-911