КЈП Златибор

МБ: 07290080   Рег. Бр.: 6196000269     Шиф. дел.: 3811             ПИБ: СР101072025               ЈБКЈС: 81376

Документа

КJP „Златибор“ Чајетина Документа

Назив документаГодинаПреузми
Статут КJP „Златибор“ Чајетина Преузми
Оснивачки Акт КJP „Златибор“ Чајетина Преузми
Програм пословања за 2022. годину2022 Преузми
Програм пословања за 2022. годину – табеларни прикази2022 Преузми
Програм пословања за 2021. годину2021 Преузми
Програм пословања за 2021. годину – табеларни приказ2021 Преузми